Internetový obchod on-line nabídka a prodej zboží
eShop
• Klient obdrží prostor do 100 položek ve vlastním elektronickém obchodu, který je provázán s prezentací. Startovací balíček obsahuje založení shopu, vyplnění potřebných údajů a zařazení prvních 5 položek zboží. Další zboží si zařazuje klient sám a tedy zdarma, nebo mu za úhradu provedeme i tuto službu.
cena (vč. zavedení prvních 5 položek) 149,- Kč/1 měsíc

• V případě zájmu je možné založení většího počtu položek zboží do obchodu. Placené zavádění položek je jednorázová služba, zahrnuje skenování obrázků a textové popisy dle zadání.
cena za editaci zboží 114,- Kč/položka (min. 10 položek)
Zavřít