Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Host 'server1.info-servis.cz' is blocked because of many connection errors; unblock with 'mysqladmin flush-hosts' in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/db_conect.php on line 3

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 14

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 14

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 15

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 24

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 24

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 25

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 33

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 33

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 38

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 38

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 39

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 48

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 48

Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 49

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: Access denied for user 'www-data'@'localhost' (using password: NO) in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 57

Warning: mysql_db_query() [function.mysql-db-query]: A link to the server could not be established in /var/www/clients/client1/web2/web/_shop/vyhazovac_2010/index.php on line 57
Kožená móda De Luxe Dušan Špongr Obchodní podmínky
Kožená móda De Luxe Dušan Špongr
Porovnání zboží  |  Projít celý obchod
Nákupní košík je prázdný
pruh
pruh
OdděleníVýrobce
pruh
Kamenný obchod


  


pruh


   Kožená móda De Luxe Dušan Špongr


Home | Reklamace | Expedice | Obchodní podmínky
Vážení zákazníci,
níže naleznete dva dokumenty – 1) Podmínky ochrany osobních údajů a 2) Všeobecné obchodní podmínky.

Z hlediska ochrany osobních údajů zpracováváme Vaše osobní údaje pouze pro náš oprávněný zájem – to je zpracování objednávky, vytvoření daňového dokladu, archivace daňového dokladu, předání dat dopravcům za účelem doručení objednávky. Doklady nearchivujeme v papírové podobě, ale pouze v elektronické podobě. Počítače jsou zajištěny bezpečnými hesly, bezpečným antivirem a ponechávány v uzamčených prostorách se zabezpečovacím systémem.

Dále jsou data (pouze e-mailová adresa) předána společnosti Heureka za účelem zapojení se do programu „Ověřeno zákazníky“. To znamená, že budete společností Heureka osloveni prostřednictvím e-mailu s žádostí o recenzi Vašeho nákupu u nás. Na tento e-mail můžete, ale nemusíte reagovat. Zároveň předáváme data (cookies) společnosti Seznam.cz kvůli vyhledávači Zboží.cz, který Vás osloví pouze v případě, že přijdete na stránky zbožového srovnávače z žádostí o provedení recenze. Pokud s tímto nesouhlasíte, je Vaší volbou, zda u nás nakoupíte.


1) PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Dušan Špongr, IČ 64869172 se sídlem Na Růžku 281, 334 01 Přeštice. (dále jen: „správce“). Kontaktními údaje správce jsou - adresa: Na Růžku 281, 334 01 Přeštice; email: info@spongr.cz; telefon: +420 606 268 970.

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží, služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť (bezpečná hesla, antivirový program, https certifikát,) a úložišť osobních údajů v listinné podobě (zámky a bezpečnostní systém). Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. května 2018.


2) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího (spotřebitele) a prodávajícího – Dušan Špongr, IČO 64869172, DIČ:CZ7701052051, bytem Luční 1179, 334 01 Přeštice.

Po vytvoření objednávky obdrží kupující automatický e-mail, že objednávka byla doručena prodávajícímu. Prodávající následně potvrdí objednávku e-mailem. Objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká až při samotném dodání zboží kupujícímu.

Předmětem koupě je zboží objednané kupujícím v tomto internetovém obchodě a za uvedenou cenu. Ceny zboží jsou uvedené včetně DPH. Odesláním objednávky kupující akceptuje uvedenou cenu zboží a potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.


I. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku v případě výrazné změny ceny zboží, v případě delší nedostupnosti zboží nebo ukončení výroby zboží, nebo v případě, že byla v internetovém obchodě chybně uvedená cena. Pokud takový případ nastane, bude kupující neprodleně informován.

Kupující může zrušit objednávku dle svého rozhodnutí, a to písemnou formou (e-mailem) nejpozději do doby odeslání zásilky od nás. V případě odmítnutí již odeslané zásilky objednaného zboží zákazníkem mohou být náklady spojené s doručením zboží zákazníkovi vyfakturovány.


II. Odstoupení od kupní smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí komunikačních prostředků na dálku (v internetovém obchodě), má spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě má spotřebitel povinnost zaslat prodávajícímu odstoupení od smlouvy písemně na e-mailovou adresu: dusan.spongr@seznam.cz. V e-mailu spotřebitel uvede text, že odstupuje od smlouvy, číslo objednávky, datum nákupu a číslo účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od smlouvy musí být prodávajícímu odesláno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Lhůta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendářních dnů a začíná běžet následující kalendářní den po převzetí zboží spotřebitelem.

Zboží je nutné zaslat zpět v co nejkratším termínu od odeslání odstoupení od smlouvy, a to na adresu: Dušan Špongr, Na Růžku 281, 334 01 Přeštice. Zpět zasílané zboží musí být odesílatelem zabaleno tak, aby při přepravě nemohlo dojít k jeho mechanickému poškození nebo k jeho znečištění. Doporučujeme, aby odesílatel zabalil zboží tak, jak bylo zabaleno při zaslání k němu. Vracené zboží nesmí vykazovat známky použití, musí být nepoškozené a kompletní. Zásilka musí také obsahovat originál daňového dokladu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v případě, pokud zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Pokud je vrácené zboží použito, opotřebováno, poškozeno nebo jinak znehodnoceno, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody (právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu). V takovém případě vrací prodávající spotřebiteli sníženou kupní cenu, tyto náklady na uvedení zboží do původního stavu mohou dosáhnout i plné kupní ceny zboží.

Vracené zboží nesmí být zasláno na dobírku, taková zásilka nebude prodávajícím převzata. Spotřebiteli se doporučuje zboží před odesláním pojistit. Spotřebiteli, který odesílá zboží, nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu.

Při splnění výše uvedených podmínek, budou spotřebiteli vráceny peněžní prostředky stejným způsobem, jako je kupující přijal, nebude-li konkrétně domluveno jinak. Vrácená částka se skládá z kupní ceny zboží plus poštovné, které zaplatil spotřebitel za dopravu zboží od kupujícího, a to pouze ve výši nejlevnějšího nabízeného poštovného, které si mohl zákazník k doručení své objednávky vybrat. Prodávající však může ze své vlastní vůle vrátit celé zákazníkem uhrazené poštovné, bylo-li vyšší než nejlevnější poštovné.

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno dle přání kupujícího nebo pro jeho osobu (to znamená zboží upravené na zakázku).

III. Reklamační řád

Prodávající poskytuje kupujícímu záruční lhůtu 24 měsíců od data dodání. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení výrobku.

Pokud dojde k závadě na zboží v průběhu záruční doby, má právo kupující zboží reklamovat, a to bez odkladu po zjištění závady. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit kopii daňového dokladu a stručný popis závady.

Nelze reklamovat zboží opotřebené nesprávným používáním, poškozené neodborným ošetřením nebo špatným skladováním. Reklamace je řešena dle předpisů a norem platných v době uplatnění reklamace. Vyjádření výrobce k reklamaci je v případě neuznání reklamace směrodatné pro samotné vyřízení reklamace. Způsob vyřízení reklamace si nevolí zákazník, ale vždy prodávající. Reklamace je řešena do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.

Dopravu reklamovaného zboží hradí zákazník. V případě vyřízení reklamace je zboží odesláno zpět zákazníkovi na náklady prodávajícího. Pokud zákazník nesouhlasí s vyřízením reklamace a zboží zašle zpět, budou další náklady reklamujícímu sčítány a fakturovány. V případě neuhrazení pohledávky k datu splatnosti může být pohledávka předána k vymáhání třetí straně.

V případě vrácení peněz je zákazník vyzván e-mailem k poskytnutí čísla účtu, na který bude poukázána částka za vrácené zboží. Peníze za zboží budou zaslány nejpozději do 30 dnů.

Reklamované zboží zašlete na adresu prodejny – Kožená móda Dušan Špongr, Na Růžku 281, 334 01 Přeštice, kde lze vyřídit reklamaci i osobně.

Před samotnou reklamací zboží doporučujeme, aby nás zákazník předem kontaktoval.


IV. Dodací podmínky

Zboží lze zaplatit bankovním převodem předem na náš účet nebo v hotovosti, a to při osobním převzetí nebo při převzetí zboží zaslaného na dobírku. Pokud je zboží skladem, je odesláno nejpozději následující pracovní den po obdržení objednávky. Pokud zboží není skladem, bude o tom kupující neprodleně informován.

Platba převodem na bankovní účet proveďte na náš korunový účet 2500877131 / 2010. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Veškeré údaje k platbě jsou uvedené v kopii objednávky. Upozorňujeme kupujícího, že po provedení objednávky obdrží e-mailem nejprve její kopii a až na základě potvrzení objednávky zaslaného e-mailem může zaplatit zboží převodem na náš účet! Cena přepravného Českou poštou při platbě převodem na účet je 65 Kč. Cena přepravného Zásilkovnou při platbě převodem na účet je 58 Kč. Zboží bude odesláno nejpozději následující pracovní den od připsání částky na účet, dle přání zákazníka Zásilkovnou nebo Českou poštou „Doporučeným balíčkem“ nebo „Cenným psaním“.

Na dobírku zasíláme zboží prostřednictvím České pošty na balíkem „Do ruky“ nebo balíkem „Na poštu“. Zboží menších rozměrů je zasíláno „Cenným psaním“. Při zaslání zboží na dobírku je kupujícímu účtováno poštovné + doběrečné v celkové výši 110 Kč. Kupující neplatí poštovné při nákupu nad 1.500 Kč vč. DPH. Při zaslání na dobírku Zásilkovnou je cena poštovného + doběrečného 73 Kč. Kupující bude přepravcem informován o stavu a poloze zásilky, proto je nutné dbát na správné vyplnění telefonního čísla a e-mailu při zadávání objednávky. Za dobu doručení zodpovídá Česká pošta. Zpravidla by měla být zásilka doručena kupujícímu během jednoho až dvou pracovních dnů od podání zásilky. Při přebírání balíku se doporučuje, aby kupující zkontroloval neporušenost obalu zásilky. V případě pochybností o neporušenosti zásilky je kupujícímu doporučeno, aby zásilku nepřebíral.

Osobní odběr je možný na prodejně Kožené módy v Přešticích, Na Růžku 281 nebo v prodejně Kožené módy v Plzni, Částkova 43, Slovany.

Zasíláme i na Slovensko a používáme k tomu Slovenskou poštu a přepravní službu Zásilkovna a jejích více než 50 výdejních míst (http://www.zasilkovna.cz). Seznam výdejních míst na Slovensku naleznete zde: http://www.kuze-deluxe.com/postovne. Platba na dobírku, kterou zákazník zaplatí poštovnímu doručovateli, nebo na výdejně zásilkovny v měně EUR. Zásilkovna - cena za dopravné + dobírku činí 110 Kč cca 4 EUR.

Pro platbu převodem v měně EURO použijte číslu našeho eurového účtu u české Fio banky: Číslo účtu: 2100877132 / 2010. IBAN: CZ1520100000002100877132. BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX. Převod v eurech proveďte jako SEPA platbu. Slovenské občany stojí SEPA platba kamkoliv do států EU/EHP stejně jako domácí příkaz (takže dle podmínek jeho banky to může být i zdarma). Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Veškeré údaje k platbě jsou uvedené v kopii objednávky. Upozorňujeme slovenské zákazníky, že po provedení objednávky obdrží e-mailem nejprve automaticky generovanou kopii objednávky ve které je číslo našeho korunového účtu. Tento účet nepoužívejte. Pro eurové platby použijte výše uvedený účet. S platbou počkejte ještě na potvrzení objednávky, musíme zkontrolovat, že objednávka je v pořádku a zboží skladem.

Ceny dopravného si přehledně prohlédněte zde: http://www.kuze-deluxe.com/postovne/


V. Elektronické zasílání dokumentů

Kupující obdrží daňový doklad v elektronické podobě na svůj e-mailový účet, který byl zadán do objednávkového formuláře. Dle § 26 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty se jedná o právně naprosto přípustnou formu vystavení a doručení daňového dokladu. Odesláním objednávky dává kupující souhlas k zaslání daňového dokladu elektronicky.


Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří Reklamační řád a Dodací podmínky.

Poslední úpravy dne 25. května 2018.

pruh
Rubriky obchodu
pruh
ABCČDEFGHIJKLMNOPQRŘSŠTUVWXYZŽ
Hledej rubriku:


Nebyla nalezena žádná rubrika!!!               Nové hledání


pruh
Úvod obchoduObchodní podmínkyProjít celý obchodKontakt obchodu 
 Nový zákazníkReklamace zbožíCeník zbožíOdstoupení od kupní smlouvy
 Přihlášení zákazníkaExpedice zbožíMapa obchoduPoštovné 
 Ochrana osobních údajů GDPRNewsletterKamenný obchodFacebook
Poslední aktualizace 31.08.2020 | Administrace | https:www.kuze-deluxe.com© 1999-2020  All rights reserved   Master-Shop.cz
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace


Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


pruh
pruh